JHS Remix

JHS Remix

posted in: General, Vídeo | 0

Projecte de Manel Bayo centrat en la recerca d’imatges que el mon audiovisual ha realitzat sobre la figura de Jesucrist. L’objectiu final és composar una peça audiovisual a partir d’aquest material “trobat”. En definitiva, és tracta d’un exercici d’apropiacionisme cinematogràfic.

De moment el projecte consta de dos peces: “El darrer Sopar” a partir del fresc del mateix nom de Leonardo i “El petò de Judes”. La proposta anirà creixent amb d’altres “escenes”

L’últim sopar

Judas kiss

Batucada

Hosanna

Leave a Reply