dibuix botànic d'un pi per Manel Bayo

Contra naturam, una exposició de dibuix?

Per començar segons la meva perspectiva, tan si es tracta de dibuix, escultura, pintura o qualsevol de les formats contemporanis que hom pugui imaginar hi ha dues formes d’entendre la pràctica artística: La primera i més assenyada te una finalitat estètica i/o comunicativa i la voluntat de generar idees i emocions o bé compartir una particular visió del món. Per altra banda, la segona, és molt més perversa i recaragolada.

D’entrada, las peces que pertanyen a aquest grup, son difícils de destriar de les més convencionals del primer grup, per una senzilla raó, a l’art d’aquest segon grup li encanta disfressar-se d’anodina expressió artística del primer grup.

En definitiva, l’espectador distret podria pensar que està davant d’una molt honorable i decent proposta artística i inadvertidament caure sota l’influx d’una forma d’art contra natura.

Contra Naturam | Manel Bayo | Exposició

Exposició a galeria del taller de gravat de Lupusgràfic Edicions, Espai U.

Manel Bayo  proposa una reflexió metalingüística a partir de dibuixos al natural de elements botànics comuns, amb els quals construeix un joc irònic de referències creuades.

A més a més l’exposició es complerta amb l’edició d’un gravat que formarà part de la col·lecció Gràfica U i que es pot adquirir durant l’exposició per 50€ i que només és un terç del seu valor real.

Per tant aquestes edicions es plantegen com  una manera de facilitar el contacte entre artista i públic i propiciar el col·leccionisme a un preu econòmic.

L’exposició es va inaugurar el dijous 13 d’octubre de 2016.

Contra Naturam | Manel Bayo | Exposició

Edició a Lupusgràfic a prtir d'un dibuix de l'exposició

Contra natura | 2016
Diptic, dues peces de 39 x 28 cm cadascuna.
Tècnica: Gravat a la manera de llapis i làmina daurada i tipografia mòbil.

Contra Naturam | Manel Bayo