Preparació de l’ordit d’un teler de corrons per fer un tapís
Proposta de Babeus , professor de Tapís de l’EMA

babeus.tapis@gmail.com

1- Preparar l’ordit en l’ordidor

CREUS

Preparem l’ordit tenint en compte l’alçada i l’amplada.

En l’alçada afegim 1 metre i mig més de fil del que fa el tapís o disseny ( per un tapis de 1m. prepararem un ordit de 2.50 m.).

En l’amplada farem 1 creu per cada 2cm. (si el tapís fa 100 cm. d’amplada, farem 50 creus) .

Per no perdre les vagues que es creen al principi i les creus al final cal preservar-les tot lligant-ho amb fils de colors per no confondre amb el cotó.

 


VAGUES

CREUS

2- Posar vagues al corró de baix

3- Posar creus en el igualador

      

4- Lligar amb cotó els fils de l’ordit al igualador

5- Estirar l’ordit

6- Enrotllar l’ordit al corró de baix

7- Posar vagues al corró de dalt

     

8- Preparar llisos

   

9- Començar a teixir la faixa (base per començar el tapís)

10- Dibuixar el cartró (disseny de la mida del tapís) a l’ordit.

11- Es dibuixa fil per fil amb tinta xinesa i una canya.