Proposta: Distàncies curtes

Martí Artalejo (taller de fotografia)

Miquel Gelada Fuster – Pere Martí Costa – Joana Martín – Agustí Pascual Pinsach – Caterina Saguer Casacuberta – Teresa Maria Saguer – Professor: Martí Artalejo

Tot treball fotogràfic hauria de partir d’una idea inicial que permetés desenvolupar un projecte amb una visió fotogràfica particular, entorn de qualsevol estil, ja sigui artístic, documental, creatiu, pictòric, etc ..
En aquest curs es treballaran conceptes bàsics com la mirada i la visió fotogràfica, que seran tractats com eixos conductors i fonamentals en la construcció d’un estil fotogràfic personal. Es començarà treballant a partir del material fotogràfic que aportin els assistents, analitzant i revisant-lo detingudament, per a desenvolupar a posteriori un procés de treball, que permeti construir un projecte fotogràfic personal en torn d’un tema en comú.
L’eix principal i objectiu és que a partir d’unes imatges i històries fotogràfiques fetes des d’un territori individual és possible construir un projecte fotogràfic col·lectiu i que compartir, intercanviar, analitzar … estètiques, tendències, corrents … en el món fotogràfic actual, sols pot enriquir-nos i fer-nos avançar en la capacitat creativa personal.