Proposta: Tarda d’equívocs

Cesc Pujol (infantils)

Proposta de dibuix divertida del professor de Plàstica infantil i il·lustració de l’Escola Municipal d’Art de Girona, “La Mercè”, Cesc Pujol