viatge de cartró i paper

Cesc Pujol (infantil)

cesc.pujol@gmail.com

Proposta divertida del professor de Plàstica infantil i il·lustració de l’Escola Municipal d’Art de Girona, “La Mercè”, Cesc Pujol. Un viatge de cartró. Personatges amb rotlles de paper de bater i pintura