“Els set pecats capitals/Diari per la corona” material enviat pels alumnes d’en Pep Camps professor de pintura de l’EMA

pepcamps7@hotmail.com

Els set pecats capitals

Diari per la corona